Bekkenfysiotherapeutische begeleiding bij prolaps/verzakkingsoperaties

 • Home
 • Behandelingen
 • Alle behandelingen
 • Bekkenfysiotherapeutische begeleiding bij prolaps/verzakkingsoperaties

Een prolaps of verzakking is het afglijden van de organen laag in de buik / in de onderbuik door de vagina en door de bekkenbodem.
Een verzakking is meestal het gevolg van een combinatie van factoren:

 • Tijdens zwangerschap en bevalling worden de vaginale weefsels en de bekkenbodem vaak beschadigd waardoor de ondersteuning van de organen afneemt
 • Er kan sprake zijn van veel buikdruk door bijvoorbeeld zwaar fysiek werk, veel hoesten, overgewicht
 • Er kan sprake zijn van een erfelijke zwakkere aanleg van bindweefsel (steunweefsel)
 • Er kan sprake zijn van het niet goed functioneren van de bekkenbodem zonder dat deze beschadigd is
 • Beginnende verzakkingen kunnen met bekkenfysiotherapie goed behandeld worden. Op de juiste manier oefenen van de bekkenbodem leidt tot versterking van de bekkenbodem, toename van het aantal spiervezels in de bekkenbodem, een verbetering van de mate van de verzakking en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Wanneer de verzakking zich buiten de vagina bevindt of dreigt buiten de vagina te zakken kan bekkenfysiotherapie de klachten weliswaar verbeteren maar geen aantoonbare verbetering van de verzakking meer geven. Dan volgt vaak operatie. Maar een operatie alleen is meestal niet afdoend. Door een operatie wordt de anatomie zoveel mogelijk hersteld. De functie van de bekkenbodemspieren is belangrijk om het gebied voldoende te kunnen en blijven ondersteunen. Om de resultaten van de operatie zo goed mogelijk te krijgen en te behouden zijn drie zaken van essentieel belang:
 • Er moet na de operatie voldoende rust genomen worden zodat wonden kunnen helen en de (herstelde) ondersteuning zich kan hechten
 • De bekkenbodem moet in staat zijn het (geopereerde) gebied zo goed mogelijk te ondersteunen
 • De buikdruk moet zoveel mogelijk gereduceerd en opgevangen worden.
Uit de literatuur blijkt dat bekkenfysiotherapie rond de operatie leidt tot verbetering van de functie van de bekkenbodem en de kwaliteit van leven. De kans op een nieuwe verzakking neemt hierbij af.
De bekkenfysiotherapeutische begeleiding bij prolapsoperaties bestaat uit enkele sessies vóór de operatie en enkele sessies daarna.
Vóór de operatie wordt gewerkt aan:
 • Bewustwording van de bekkenbodem
 • Bewustwording van de buikdruk, inzicht in de buikdruk tijdens dagelijkse activiteiten, opvangen van de buikdruk
 • Optimaliseren van de bekkenbodemspierfunctie, toepassen tijdens dagelijkse activiteiten
 • Optimaliseren van het toiletgedrag
 • Adviezen voor de eerste zes weken na de operatie
Na de operatie worden eerst zes weken rust geadviseerd. Gedurende deze weken moeten de wonden helen zodat de herstelde ondersteuning van de organen zich zo goed mogelijk kan hechten. In deze periode wordt aanbevolen geen activiteiten uit te voeren waarbij de buikdruk toeneemt. De bekkenbodemspieren mogen rustig geoefend worden, echter nog niet op kracht.
Na zes weken wordt de bekkenfysiotherapie hervat.

De bekkenfysiotherapie na de operatie bestaat uit:
 • Opnieuw leren voelen (bewustwording) van de bekkenbodem
 • Bekkenbodemspiertraining
 • Reduceren en opvangen van de buikdruk
 • Toepassen van bekkenbodemspieroefeningen en buikdrukreductie in het dagelijks leven
BekkenfysiotherapieTwente  biedt een programma bekkenfysiotherapeutische begeleiding rond prolapsoperaties. Dit bestaat uit 2 – 3 behandelingen voor de operatie en 4 – 6 behandelingen na de operatie. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden op de telefoonnummers en/of e-mail adressen onder contact. U kunt dit ook overleggen met uw behandelend gynaecoloog.

Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website