Tarieven

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Tarieven

BekkenfysiotherapieTwente heeft voor 2024 een contract met alle zorgverzekeraars.
De vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Als u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie of als u onvoldoende behandelingen over heeft in uw aanvullende verzekering (omdat u eerder gebruik heeft gemaakt van fysiotherapie), ontvangt u van ons een particuliere nota.

Bekkenfysiotherapie bij urineverlies wordt eenmaal per verzekeringsduur vergoed uit de basisverzekering met een maximum van 9 behandelingen. Deze kosten komen dan wel ten laste van het eigen risico.
Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van een arts of specialist met vermelding van diagnose urineverlies.

Declaraties van de behandelingen die vergoed worden gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraars en worden vergoed volgens door de zorgverzekeraars vastgestelde contracttarieven. Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Tarieven BekkenfysiotherapieTwente 2024 

1600 Zitting bekkenfysiotherapie €58,00
1601 Zitting bekkenfysiotherapie aan huis €74,00
1850 Screening €23,50
1864 Screening + intake/onderzoek na screening €68,50
1870 Intake/onderzoek na verwijzing €68,50
1871 Intake/onderzoek na verwijzing aan huis €87,00
1900 Eenvoudige rapportage tbv medisch adviseur €50,00
1901 Uitgebreide rapportage tbv medisch adviseur €92,50
1961 *Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie €55,00

*Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Share our website