Bekkenfysiotherapie na de zwangerschap

Zwangerschap en bevalling zijn risicofactoren voor het ontstaan van bekken- en bekkenbodemdisfuncties.
Deze kunnen leiden tot vervelende klachten als:

 • Lage rug- en bekkenklachten
 • Verlies van urine en / of ontlasting
 • Heftige drang op urine en / of ontlasting
 • Verzakkingen
 • Seksuele klachten
De prevalentie, de mate waarin deze klachten voorkomen, is hoog. Zo heeft 25% van de vrouwen na de bevalling last van lage rug- en bekkenklachten, 50% heeft last van urineverlies. 35% heeft aantoonbaar letsel aan de anale kringspier, 42% van de vrouwen met ten minste één kind ontwikkelt een verzakking en meer dan 50% klachten betreffende de seksualiteit.

Uit de literatuur blijkt dat actief trainen tijdens de zwangerschap preventief kan werken op deze klachten. De literatuur geeft ook aan dat snelle diagnostisering en snel hervatten (onder deskundige begeleiding) van het oefenen kan leiden tot herstel van deze klachten en het voorkomen van chroniciteit.

Het postpartum consult is een bekkenfysiotherapeutisch consult / onderzoek dat zich specifiek richt op de mogelijke gevolgen van een zwangerschap en bevalling. Het is daarbij belangrijk die risicofactoren op het ontstaan van bekken- en bekkenbodemletsel die zich tijdens de zwangerschap en bevalling hebben voorgedaan, nauwkeurig te inventariseren.

Het postpartum consult bestaat uit:
 • Anamnese / vraaggesprek waarin alle risicofactoren worden geïnventariseerd
 • Onderzoek naar het functioneren, de stabiliteit van lage rug en bekken
 • Onderzoek naar de bekkenbodemfunctie
 • Met behulp van vaginale en anale palpatie
 • Het behulp van myofeedback en / of drukfeedback
 • Indien geïndiceerd met behulp van de rectale ballon
 • Indien geïndiceerd met behulp van de vaginale ballon en vaginale pelotten
 • Onderzoek naar de mate waarin de buikdruk bijdraagt aan mogelijke klachten
 • Het stellen van een bekkenfysiotherapeutische diagnose
 • Het geven van een bekkenfysiotherapeutisch (behandel)advies, advies gericht op preventie bekken- en bekkenbodemklachten.

Het onderzoek kan worden aangevraagd door verloskundigen, gynaecologen, huisartsen maar ook door cliënten zelf. Indicaties kunnen zijn zwangerschappen en / of bevallingen waarbij zich één of meerdere risicofactoren hebben voorgedaan of gewoon wanneer iemand wil weten wat de conditie van het bekken en de bekkenbodem is uit voorzorg voor eventuele later optredende klachten.
Om het consult zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt de aanvrager verzocht zo veel mogelijk relevante (medische) informatie te verstrekken.
Voor het postpartum consult wordt  een uur gereserveerd. Daarna volgt een uitgebreide rapportage aan de aanvrager van het consult.

Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website