Kinderbekkenfysiotherapie

Een kinderbekkenfysiotherapeut is een bekkenfysiotherapeut of een kinderfysiotherapeut die de aanvullende opleiding voor kinderen met bekkenbodemproblemen heeft gevolgd.
U bent met uw kind verwezen naar de kinderbekkenfysiotherapeut, een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het werken met kinderen met onder andere bekkenbodemproblemen. De problemen die uw kind heeft, worden volgens de verwijzend arts (mede) veroorzaakt door het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren.

De bekkenbodemspieren of kortweg de bekkenbodem is een spierlaag onder in het lichaam. De bekkenbodem heeft drie functies: helpen sluiten en openen van de anus en de urinebuis en dragen van de buikorganen. Stoornissen bij kinderen treden meestal op wanneer de bekkenbodemspieren te gespannen zijn of wanneer ze niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken, ook bij kinderen.
Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust of voelen dit niet.

Het verkeerd gebruiken van de bekkenbodem kan leiden tot klachten als obstipatie, urine- en/of ontlastingsverlies, buikpijn en bedplassen. Kinderen kunnen tevens last krijgen van verminderde eetlust en lusteloosheid.
Het zijn klachten die een grote stempel kunnen drukken op het leven van uw kind en mogelijk uw gezin. Kinderen, maar ook vaak hun ouders, schamen zich voor deze klachten en durven er niet of slechts met weinig anderen over te praten. Niet zelden leidt dit tot een isolement van het kind; het durft niet meer naar vriendjes of vriendinnetjes, niet naar een club, niet mee op schoolreis of op kamp. Kinderen voelen zich vaak erg onzeker. Ook veel ouders vragen zich af wat er is misgegaan in de zindelijkheidstraining.
De kinderbekkenfysiotherapeut kijkt samen met u en uw kind en in samenspraak met de kinderarts, uroloog of huisarts, naar een manier om de problemen op te lossen.

Allereerst zullen de klachten geïnventariseerd worden. Dit gebeurt middels een vraaggesprek en een aantal vragenlijsten waarvan gevraagd wordt ze thuis in te vullen. In de meeste gevallen zijn dit plas- en/of poepdagboekjes; dagboekjes bedoeld om een indruk te krijgen van het plas- en poepgedrag.
De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. De manier waarop dat gaat wordt met u besproken.
Er zal gekeken worden naar verschillende zaken: hoe beweegt uw kind, voelt uw kind de bekkenbodem, wat kan het kind met de bekkenbodem, hoe ziet het toiletgedrag eruit en hoe ademt het kind tijdens het plassen en poepen.

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van uw kind wordt een behandelplan opgesteld. Dit zal onder andere bestaan uit adem- en ontspanningsoefeningen, voorlichting en advies over toiletgedrag en het weer goed leren voelen van de bekkenbodem en het weer leren controleren daarvan.

De kinderbekkenfysiotherapeut kan eventueel gebruik maken van een hulpmiddel als myofeedback en rectale ballon maar zal daar bij kinderen uiterst terughoudend mee zijn.

Soms is het nodig meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een continentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.
Kinderbekkenfysiotherapie wordt, net als de gewone fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar, vergoed door uw zorgverzekeraar.

Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)
Share our website